img
img
img
img
img
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
women-line

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

– Үйлдвэрлэл, худалдаа: 5,000,000₮
– Үйлчилгээ: 3,000,000₮
– Зээлийн хүү: 2,5%
– Хугацаа: 6-24 сар

ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

– Тоног төхөөрөмжийн зээл: 10,000,000₮
– Үл хөдлөх нөхцөл сайжруулах зээл: 15,000,000₮
– Зээлийн хүү: 2,2%
– Хугацаа: 6-36 сар

ШУГАМАН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

– Зээлийн шугам: 3,000,000₮
– Зээлийн хүү: 3,5%
– Хугацаа: 3-12 сар

Нэмэгдүүлсэн хүү: Үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцэх ба шимтгэл нь 1%

Work from Home

ХӨТӨЛБӨРТ ХЭН ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

ХУРДАН
БИЧИЛ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮД
img
ХЯЛБАР
БИЗНЕСЭЭ ЭХЛҮҮЛЭЭД 2 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ЖИЛ БОЛСОН
img
УЯН ХАТАН
ЦААШИД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ӨРГӨЖҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ
img